คอร์สเรียน และ ติวเพื่อสอบ หลักสูตรออนไลน์ TOEIC & CERF

ในปัจจุบันการเรียนพิเศษ หรือการเรียนเสริมเพิ่มเติม ความรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เหตุปัจจัยหลายอย่างเช่น การแพร่ระบาดของแพร่ระบาดของโรคสารพัดชนิด และอากาศเป็นมลพิษ PM2.5 เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง ทำให้การเดินทางไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆ มีความเสี่ยงต่อชีวิต และสิ่งที่เราควรตระหนักถึงคือคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และหาทางป้องกันความเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ สถาบันสอนภาษาอังกฤษแอนดรูวส์ บิ๊กส์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกทีดีในช่วงสถานการณ์นี้ ที่เราสามารถเลือกเวลาและสถานที่ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยในการเดินทาง ไม่ต้องเสี่ยงไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคโดยไม่รู้ตัว และลดความกดดันจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แอนดรูวส์ บิ๊กส์ จึงจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้คุณได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ สามารถให้สิทธิประโยชน์มากมายและคุ้มค่าที่จะลงทุน เพื่อสามารถนำไปพัฒนาตนเองในด้านอาชีพ การศึกษา และฐานะทางสังคม

Head office : 086-339-5563
พี่เปิ้น: 089-424-5365
พี่ยอด: 081-621-9914
หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) และ เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)โดย การสอบ IELTS จะประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานต่างประเทศ ด้วยการทดสอบ 4 ทักษะเช่นเดียวกับ TOEFL เรียงตามลำดับการสอบ คือ ข้อสอบ Listening, Reading, Writing, และ Speaking

ใน แอนดรูว์ บิ๊กส์ เรามีการเรียนที่มุ่งเน้นช่วยให้คุณสอบผ่าน IELTS และอธิบายรูปแบบการสอบ และตัวอย่างข้อสอบมากมายที่คุณจะพบเจอจริงในห้องสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจุดสังเกต Tips and Tricks ที่มีประโยชน์มากมายเช่น เทคนิคการเขียนอธิบายกราฟรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเขียนอธิบายตารางภาพ เทคนิคการเขียนเรียงความให้ได้ใจความสำคัญอย่างกระชับและเเม่นยำ รวมไปถึงเทคนิคการอ่านและเดาบริบทของข้อความได้อย่างมั่นใจ

ไอเอลส์ทั้ง 61ตอนนี้ จะช่วยทุกคนเข้าใจและจับจุดข้อสอบทุกพาร์ทได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคอร์สนี้ได้รวมรายละเอียดในการทำข้อสอบไว้เพื่อทุกคนแล้ว!

Head office : 086-339-5563
พี่เปิ้น: 089-424-5365
พี่ยอด: 081-621-9914
หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com