IELTS Tips & Tricks

Includes lifetime access

Course Overview

ไอเอลส์ / IELTS

คอร์สไอเอลส์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนที่ต้องการไปสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ เข้าใจการพูดภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ การฟังภาษาอังกฤษ และจับจุดข้อสอบทุกพาร์ทได้อย่างง่ายดายเนื่องจากคอร์สนี้ได้รวมรายละเอียดในการทำข้อสอบไว้เพื่อทุกคนแล้ว!