คอร์สเรียนภาษาอังกฤษส่วนบุคคล

หากท่านเป็นผู้บริหาร กรุณาอ่าน 10 โประโยคดังต่อไปนี้แล้วใช้
เครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

 • I’m too shy to speak English in front of others.
 • I’m afraid of making mistakes.
 • I can speak English, but not at executive level.
 • I need more confidence with presentations.
 • I want to be able to write better.
 • I want to be able to understand English news better.
 • I get confused when more than one farang speaks in a group.
 • If I could speak English better, I would be promoted quicker.
 • I’m very quiet when I’m in a group of English speakers.
 • I know what I want to say, but I can’t say it in English.

หากท่านติ๊ก 3 ข้อขึ้นไป เราขอนำเสนอบริการใหม่เอี่ยมสำหรับท่าน
การเรียนภาษาอังกฤษถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีวันสิ้นสุด ปัจจุบันนี้ผู้บริหารต้องสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ แต่บางครั้งยาก
ที่จะฝึกฝน มีข้อจำกัดทางการทำงานและเวลา นอกจากนี้แล้ว
ผู้บริหารบางท่านรู้สึกไม่สะดวกที่จะนั่งกับลูกน้องในห้องเรียนเพื่อฝึกภาษาอังกฤษเป็นกลุ่ม
ในสถานการณ์เช่นนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งที่ช่วยคุณได้ทันที
แอนดรูว์ บิ๊กส์ ได้ทำงานกับคนไทยมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว อยู่ใกล้ชิดกับคนไทยที่อยากเก่งภาษาอังกฤษมาตลอดเวลา ปัจจุบันนี้เขามีผู้
ติดตามทาง Twitter ถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งเขาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาทุกวัน ทำให้เขาเข้าใจถึงปัญหาที่คนไทยมีกับภาษาอังกฤษอย่าง
ลึกซึ้ง และทำให้เขาเข้าใจถึงวิธีแก้ปัญหานั้นด้วย จนถึงวันนี้กลายเป็นชาวต่างชาติที่คนไทยไว้ใจมากที่สุด ด้วยคำขวัญของเขาที่ว่า “ภาษาอังกฤษ
ง่ายนิดเดียว” และตอนนี้อาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ พร้อมที่จะมาเยี่ยมท่านในออฟฟิศเพื่อนำเสนอบริการตัวต่อตัวที่เรียกว่า English Executive Coaching
เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษ ผู้บริหารไทยต้องมีทักษะและความสามารถในหลายด้าน เช่น ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ชัด เขาต้องพูดเป็นประโยคสมบูรณ ์และต้อง
พูดในระดับที่สร้างความประทับใจภายในใจของผู้ฟัง และเมื่อไปต่างประเทศเพื่อการประชุมหรือพบชาวต่างชาติในสถานการณ์อื่น การที่จะใช้ล่ามถือว่าดี แต่การ
ที่จะพูดด้วยตนเองถือว่าดีเลิศ นักธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีรัศมีที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น บางครั้งการสร้างพันธมิตร หรือข้อตกลงระดับโลก อาจขึ้นอยู่กับความ
สามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Executive English Coaching

บริการ English Executive Coaching โดยอาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ นั้น นำเสนอบริการใน 7 ด้านเพื่อสร้างทักษะส่วนบุคคล ดังนี้

 1. สร้างความเชื่อมั่นในการพูด
 2. เพิ่มทักษะการสนทนาเบื้องต้น
 3. เพิ่มความสามารถในการ Presentations
 4. เพิ่มทักษะการเขียนอีเมล์
 5. สอนเกร็ดความรู้ทางการเจรจาต่อราคา และการโน้มน้าวใจ
 6. ทักษะในการนำเสนอความคิดเห็น
 7. ทักษะการอ่านและเข้าใจข่าว อ่านรายงาน

นอกจากนี้ แอนดรูว์ บิ๊กส์ เสนอบริการตัวต่อตัวกับการเขียน รายงาน การเขียนคำปราศรัย และการตรวจความถูกต้องของภาษาใน เอกสารของท่าน

Exam Preparation

ABA มีอาจารย์ที่สอน IELTS, TOEFL, TOEIC โดยเฉพาะ ซึ่ง
เราพร้อมที่จะวางแผนการเตรียมสอบสำหรับข้อสอบเหล่านี้
ตามความถนัดและความต้องการของคุณ ซึ่งการสอนนี้อาศัย
อาจารย์เจ้าของภาษา (Native English Speaker) และระบบ
eLearning ของ ABC (andrewbiggs.com) โดยเน้นทั้งสี่ทักษะ
และใช้แบบฝึกหัดที่เราเขียนเอง

สนใจติดต่อ
Head office : 086-339-5563
พี่เปิ้น: 089-424-5365
พี่ยอด: 081-621-9914
หรือเมลมาที่ hello@andrewbiggs.com