คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็ก

ทุกคอร์ส ลดราคา สู้โควิด จาก 4,000 เหลือ >>> 1,500 บาท!!!

Promotion: ถ้าลงทะเบียน 2 คนพร้อมกัน ให้พาเพื่อนมาเรียน ฟรี 1 คน (pay 2 + 1 free)

เงื่อนไข:
1. คนที่เรียนฟรีจะต้องเรียนในกลุ่มเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนเรียน sponsor ให้ ไม่สามารถย้ายกลุ่มได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน มีสิทธิเท่าเทียมกันกับผู้จ่ายเงิน
2. การเปิดห้องเรียนได้ต้องมีผู้ลงทะเบียนจ่ายเงินเรียนไม่น้อยกว่า 6 คน มิฉะนั้นจะมีการเลื่อนเปิดเรียนไปอีก 1 สัปดาห์
3. ทุกๆ virtual classroom จะเป็นเวลา 60 นาที โดยแบ่งเป็น สอนจริง 55 นาทีแรก และ อีก 5 นาทีหลัง งาน Admin

สมัครเรียน คลิกเลย!

Little Angels : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก (8-10 ปี)

หลักสูตร
Little Angels, สำหรับอายุ 8-10 ปี
วันที่เริ่มต้น
มี 2 คอร์ส วันธรรมดา และเสาร์-อาทิตย์
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับเริ่มต้น
2. ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานและรู้สึกมั่นใจกับการใช้ภาษาที่สอง
คําอธิบายหลักสูตร
นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคใหม่ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่มีประโยชน์
Little Angels
1. I Like, I Don’t Like แนะนำตัวเอง แสดงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ให้ความเห็น
2. What Do You Look Like? การอธิบายโดยใช้ท่าทาง
3. Asking Questions การใช้คำถาม Yes-no ที่เริ่มด้วย “Do” และ “Verb to be”
4. I’m Sorry! มารยาทที่ดี; พูดว่า “กรุณา” และ “ขอบคุณ” และ ขอโทษ
5. What’s The Time, Mr Wolf? การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
6. Asking More Questions การใช้ “some” และ “any” ในประโยคคำถาม
7. What Did You Do Yesterday? ฝึก Past tense; บอกเล่าเรื่องราวใน past tense
8. My Magical World นักเรียนใช้จินตนาการเพื่อสร้างโลกจินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
9. What’s your hobby? พูดคุยเกี่ยวเรื่องงานอดิเรกและเวลาว่าง
10. My Favorite Song พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพลงและการร้องเพลง
การรับรองมาตรฐาน
ใบประกาศนียบัตรระดับเริ่มต้นจาก ABA
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มอายุ
เด็กอายุ 8-10 ปี
องค์ประกอบสําคัญ
1.หลักสูตรสนทนาทั่วไปที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนไทยโดยแอนดรูว์บิ๊กกส์
2. มี 2 ขั้นตอนกับการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อกําหนดระดับของผู้เรียนควรเริ่มต้น 3 ส่วนในแต่ละขั้นตอน
3.ศึกษาออนไลน์โดยใช้แบบ Zoom กับครูของ Andrew Biggs Academy ผ่านการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
4.นักเรียนสามารถใช้มาร์ทโฟนหรือโน๊ตบุ๊ค
5.กลุ่มการศึกษาขนาดเล็กช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
6.นักเรียนที่จัดตั้งกลุ่มของตนเองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
7.บทเรียนทั้งหมดจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน
ช่วงเวลาการเรียน
เรียน 25 นาที , หยุดพัก 10 นาที, เรียน 25 นาที
รูปแบบ
Zoom (ฟรี)
จํานวนนักเรียนในคลาส
ตั้งแต่ 4 คน และสูงสุด 10 คน

สมัครเรียน คลิกเลย!

2. Cool Cats : คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กโต (11-13 ปี)

หลักสูตร
Cool Cats, 11-13 ปี
วันที่เริ่มต้น
มี 2 คอร์ส วันธรรมดา และเสาร์-อาทิตย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขภาษาของนักเรียน
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในวัยก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่นที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
คําอธิบายหลักสูตร
นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคใหม่ๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่มีประโยชน์

1. My Name Is … แนะนำตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆ
2. Where’s My Phone? พูดคุยเกี่ยวกับที่ตั้งและสิ่งของ
3. AWhat’s The Time? พูดเกี่ยวกับเวลา การบอกเวลา และสิ่งที่นักเรียนทำในเวลาของพวกเขา
4. My Family & I พูดเกี่ยวกับครอบครัว
5. This Is What I Look Like การอธิบายโดยในท่าทาง
6. I’m The Best Gamer In Town พูดเกี่ยวกับความสามารถ
7. My Favorite App นักเรียนจะสนทนาเกี่ยวกับเกมและแอพโปรดของพวกเขา
8. My Favorite Music นักเรียนจะสนทนากับเพลงโปรดของพวกเขา
9. My Favorite Food นักเรียนสนทนาเรื่องอาหารโปรดของพวกเขา
10. Movies & TV การพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และแสดงความเห็นกับรายการทีวี
การรับรองมาตรฐาน
ใบประกาศนียบัตรระดับกลางจาก ABA
กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก 11-13ปี
องค์ประกอบสําคัญ
1.หลักสูตรสนทนาทั่วไปที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนไทยโดยแอนดรูว์บิ๊กกส์
2. มี 2 ขั้นตอนกับการสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อกําหนดระดับของผู้เรียนควรเริ่มต้น 3 ส่วนในแต่ละขั้นตอน
3.ศึกษาออนไลน์โดยใช้แบบ Zoom กับครูของ Andrew Biggs Academy ผ่านการฝึกอบรมอย่างเต็มที่
4.นักเรียนสามารถใช้มาร์ทโฟนหรือโน๊ตบุ๊ค
5.กลุ่มการศึกษาขนาดเล็กช่วยให้นักเรียนได้รับความอุดมสมบูรณ์ของการปฏิบัติ
6.นักเรียนที่จัดตั้งกลุ่มของตนเองสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
7.บทเรียนทั้งหมดจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน
ช่วงเวลาการเรียน
เรียน 25 นาที , หยุดพัก 10 นาที, เรียน 25 นาที
รูปแบบ
Zoom (ฟรี)
จํานวนนักเรียนในคลาส
ตั้งแต่ 4 คน และสูงสุด 8 คน
สิ่งที่ทำ
สัมภาษณ์โดยผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาเพื่อจัดระดับที่เหมาะสม

สมัครเรียน คลิกเลย!
คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่