แอนดรูว์ บิ๊กส์ ในออฟฟิศของคุณ

Inspiration Talk

แอนดรูว์ บิ๊กส์ ในออฟฟิศของคุณ
แอนดรูว์ บิ๊กส์ จัดทอล์คโชว์เดี่ยว เพื่อกระตุ้น ให้ผู้ฟัง
สร้างทัศนคติที่ถูกต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งในการ
บรรยายนี้ แอนดรูว์ บิ๊กส์ เล่าเรื่องย้อนไปในอดีต
สมัยมาเมืองไทยครั้งแรกและเรียนภาษาไทยและไม่
ประสบความส?ำเร็จในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นได้ค้น
พบวิธีเรียนภาษาที่สองที่ถูกต้อง เลยน?ำมาเผยแพร่
เพื่อให้คนไทยกลับไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยแนวคิดที่
ถูกต้อง จุดเด่นของงานนี้คือการน?ำเสนอ
เคล็ดที่ไม่ลับในการพูดภาษาอังกฤษ 10
ข้อ พร้อมแจกรางวัลมากมาย
(ความยาว 1-3 ชั่วโมง)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณ อสพาภรณ์ พิพัฒน์วิลัย (ตุณเปิ้ล) ได้ที่ 092-639-5645 หรือ คลิกที่นี่